Muzyka kościelna – sakralna, której patronuje Św. Cecylia jest bardzo istotną częścią europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowo-duchowego. Jej zadaniem jest przybliżanie światu, wiecznego Bożego piękna, które budzi w ludzkich sercach radość i nadzieję.Od wielu lat z sukcesami koncertujemy w licznych „MiędzynarodowychFestiwalach Muzyki Organowej i Kameralnej” w kraju i za granicą, występujemy w ramach „Dni Kultury Chrześcijańskiej”, wykonujemy wielkie formy muzyczne z okazji świąt kościelnych (bożonarodzeniowe, wielkanocne i in) , jubileuszów,kanonizacji, odpustów itp. Spośród bogatego repertuaru warto wymienić:


„Koncert Papieski”


Ku czci i pamięci polskiego papieża Jana Pawła II. W programie utwory m.in. J.S. Bacha, J.F. Haendla, F. Chopina, G. Verdiego, G. Pucciniego przeplatane poezją Karola Wojtyły.


„Wybitne msze w muzyce”


Słynne „Requiem” i „Msza koronacyjna” W.A. Mozarta oraz F. Schuberta Msza G – dur a także szalenie atrakcyjna „Msza radosna” J. Derfla.


Koncert Pasyjny - "StabatMater"


Muzyka koncertu zawiera dzieła sakralne pisane do tekstu pasyjnego "StabatMater" - „Misterium męki Pańskiej”: J. Haydna, A. Vivaldiego, G.B. Pergolesiego.


Koncert organowy


Szeroki wybór utworów od baroku do współczesności na organy solo i z towarzyszeniem orkiestry m.in. koncerty organoweG.F. Haendla, J.S. Bacha, „Adagio” T.Albinoniego i wiele innych.


Koncert oratoryjny


Słynne kantaty A. Scarlattiego, G.P. Telemanna i J.S. Bacha


Impresje” - muzyka dawna z nowym obliczem


Koncert zawiera wybór dowcipnie zaaranżowanych, najbardziej popularnych madrygałów  z repertuaru „The King’sSingers” w wykonaniu „COLLEGIUM VOCALE” i „Kwartetu Smyczkowego Bydgoskich Solistów ARTE CON BRIO”


„Cicha noc, święta noc...”


Koncert kolęd i pastorałek we wspaniałej świątecznej atmosferze.